Портал Такси Сервис - все о такси в Украине. Только свежие и актуальные новости, обсуждения таксомоторного рынка, закон и общение таксистов.
Главная 16.10.12 Проект Закону України
PDF Печать E-mail

Стаття 3. Органи державного регулювання та контролю діяльності перевезень на таксі та перевезень на замовлення

Верховна Рада України визначає законодавчі основи державного регулювання та контролю у сфері перевезень на таксі та перевезень на замовлення.
Кабінет Міністрів України у відповідності із цим Законом визначає та затверджує Порядок державного нагляду та контролю у сфері легкових автомобільних перевезень та посередницької діяльністю у зазначеній сфері, який включає:
-     нагляд над перевізниками на таксі та перевізниками на замовлення на вулично-дорожній мережі загального користування;
-     нагляд над інформаційно-диспетчерськими службами виклику таксі;
-     заходи щодо запобігання надання послуг з перевезень особами, що не є суб’єктами господарювання;
-     заходи для недопущення надання послуг з перевезень на таксі автомобілями загального призначення, або автомобілями таксі, на які не оформлено дозволи таксі;
-     заходів для недопущення здійснення діяльності з надання інформаційно-диспетчерських послуг невизначеними особами, або особами, що не є суб’єктами господарювання та/або суб’єктами господарювання, що не оформили свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту;
-     заходи щодо недопущення розповсюдження недобросовісної реклами стосовно перевезень на таксі, перевезень на замовлення, інформаційно-диспетчерських послуг, працевлаштування у зазначених у цьому абзаці сферах;
-     встановлення періодичності перевірок дотримання вимог законодавства про перевезення на таксі та перевезення на замовлення на вулично-дорожній мережі загального користування.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту  затверджує:
-     типове положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
-     типовий договір між перевізником на таксі  та інформаційно-диспетчерською службою виклику таксі;
-     типову методику розрахунку тарифних схем перевезень на таксі;
-     форму та порядок ведення сервісної книжки автомобіля таксі;
-     форму та порядок обліку робочого часу водія таксі;
-     форму, спосіб та особливості розміщення у автомобілі таксі та на його зовнішніх та внутрішніх поверхнях інформації, обов'язкової для ознайомлення споживача, із врахуванням вимог законодавства про захист прав споживачів.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту  спільно із:
-     спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів,
-     спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики,
-     спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Федерацією профспілок України затверджують:
а) професійний мінімум водія таксі;
б) порядок атестації водіїв таксі;
в) форму атестату водія таксі та перелік обов’язкової інформації, що повинна у ньому зазначатися;
г)  порядок оформлення, вилучення та повернення атестатів водія таксі;
д) перелік суб’єктів, уповноважених на організацію тестування та оформлення атестатів водія таксі.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів затверджує:
-     технічні вимоги до електронного таксометра та світлового сигналу «зайнятий-вільний»;
-     правила введення в експлуатацію, калібрування, технічного обслуговування та ремонту електронного таксометра та вимоги до суб’єктів господарювання, що уповноважені на виконання зазначених робіт;
-     форму, порядок ведення і контролю сервісної книжки електронного таксометра.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики затверджує:
-     вимоги щодо реалізації фіскальних функцій до електронного таксометра, що наділений функціоналом реєстратора розрахункових операцій;
-     порядок реалізації фіскальних функцій та обліку касових операцій у місці проведення розрахунків, яким є легковий автомобіль.
Органи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху в Україні згідно із Порядком державного нагляду та контролю у сфері  легкових автомобільних перевезень і посередницької діяльності у зазначеній сфері, здійснюють державний нагляд та контроль на вулично-дорожній мережі загального користування за:
-     наявністю у виконавців перевезень на таксі та перевезень на замовлення передбачених цим Законом документів;
-     відповідністю технічного стану транспортних засобів, наявністю та працездатністю спеціального обладнання автомобілів таксі, дотриманням режиму праці-відпочинку водіями таксі.
Органи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху в Україні, застосовують відповідні санкції, а також, згідно із Порядком державного нагляду та контролю у сфері легкових автомобільних перевезень  та посередницької діяльності у зазначеній сфері вживають заходи для унеможливлення експлуатації легкових автомобілів загального призначення з ознаками таксі, або ознаками реклами перевезень на таксі, або автомобілів, якими безпідставно виконуються чи демонструються наміри виконувати перевезення на таксі, у реєстраційних документах яких відсутня відмітка щодо їх спеціалізованого призначення.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і його територіальні органи згідно із Порядком державного нагляду та контролю у сфері легкових автомобільних перевезень,  а також над посередницькою діяльністю у зазначеній сфері  у межах своєї компетенції шляхом проведення планових та позапланових перевірок, контрольних перевірок правильності розрахунків за надані послуги з перевезень, здійснюють державний нагляд над:
-     особами, що рекламують, виконують, або демонструють намір виконувати перевезення на таксі;
-     особами, що надають інформаційно-диспетчерські послуги;
-     наявністю у автомобілях таксі інформації, обов’язкової для ознайомлення споживача, та відповідністю такої інформації;
- відповідністю та параметрами налаштування спеціального обладнання автомобіля таксі;
-    правильністю визначення вартості послуг та проведення розрахунків у автомобілях таксі.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів та його територіальні органи застосовують відповідні санкції, а також згідно із Порядком державного нагляду над легковими автомобільними перевезеннями та посередницькою діяльністю у зазначеній сфері вживають заходи для недопущення здійснення діяльності, яка повністю, або частково відповідає визначенню інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі без оформлення відповідних дозвільних документів, та для унеможливлення надання інформаційно-диспетчерських послуг невизначеними особами, або особами, що не є суб’єктами господарювання.
Органи, зазначені у абзацах тридцять шостому та сороковому цієї статті, зобов'язані організовувати позапланові на вулично-дорожній мережі загального користування з періодичністю не меншою, ніж встановлена Порядком державного нагляду та контролю у сфері легкових автомобільних перевезень та над посередницькою діяльністю у зазначеній сфері.
Органи, зазначені у абзацах тридцять шостому та сороковому цієї статті, зобов'язані за ініціативою міських (селищних) Рад перевізників на таксі залучати представників міських (селищних) Рад перевізників на таксі у якості громадських спостерігачів до участі у державному нагляді і контролі, передбаченому у абзацах тридцять шостому, сороковому та сорок сьомому цієї статті.
За ініціативи профспілок водіїв таксі та міських (селищних) Рад перевізників на таксі їх представники можуть залучатися у якості громадських спостерігачів до заходів нагляду і контролю , що передбачені у абзацах тридцять шостому, сороковому та сорок сьомому цієї статті.
Органи місцевого самоврядування міст і селищ міського типу приймають рішення про доцільність організації місцевих перевезень на таксі та у порядку, визначеному цим Законом, ініціюють створення міських (селищних) Рад перевізників на таксі, делегують їм та приймають на себе визначені цим Законом повноваження по регулюванню місцевих перевезень на таксі, та здійснюють контроль за виконанням міськими (селищними) Радами перевізників на таксі вимог цього Закону.
Органи місцевого самоврядування населених пунктів, що не мають статусу міста або селища міського типу, не мають повноважень стосовно організації перевезень на таксі.
Виконавчі органи міських та селищних рад, що прийняли рішення про доцільність організації місцевих перевезень на таксі, а у містах Києві та Севастополі – відповідні державні адміністрації, забезпечують оформлення, переоформлення та анулювання дозволів на таксі, свідоцтв про акредитацію диспетчерських пунктів і ведення відповідного реєстру.
Органи місцевого самоврядування у співпраці з міськими (селищними) Радами перевізників на таксі забезпечують реалізацію державної політики у сфері стандартизації легкових автомобільних перевезень, розробляють якісно-цінові стандарти в сфері легкових автомобільних перевезень, та забезпечують регулювання місцевих ринків перевезень на таксі.
Реєстр дозволів на таксі, свідоцтв про акредитацію диспетчерських пунктів та атестатів водіїв таксі разом із відображенням чинності документів та інформацією, що у них зазначена, підлягає розміщенню на офіційному сайті відповідного органу місцевого самоврядування, або за його рішення – на сайті міської (селищної) Ради перевізників на таксі, і оновленню впродовж п'яти робочих днів з дня внесення у нього змін.Последние новости:
Другие новости:

 

Портал

Использование материалов и новостей портала Такси Сервис разрешается при условии ссылки на TaxiService.com.ua. Для новостных и интернет-изданий прямая, открытая гиперссылка на цитируемую статью или новость.