Печать

Стаття 7. Регулювання кількості автомобілів таксі органами місцевого самоврядування

В цілях оптимізації транспортного навантаження на місцеву вулично-дорожню мережу і забезпечення рентабельності експлуатації автомобілів таксі, з врахуванням кількості місць на мережі стоянок таксі і платоспроможного попиту на перевезення на таксі, за надходження відповідного подання від міської (селищної)  Ради перевізників на таксі, рішенням органу місцевого самоврядування може встановлюватися максимальна кількість автомобілів таксі, якими дозволено виконувати перевезення на таксі на території відповідного міста (селища міського типу).
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі не має права звертатись із поданням про доцільність обмеження максимальної кількості автомобілів таксі протягом першого року з моменту її утворення.
Орган місцевого самоврядування не має права приймати рішення про обмеження максимальної кількості автомобілів таксі за відсутності відповідного подання від міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
Максимальна кількість автомобілів таксі, що встановлена відповідно до другого абзацу цієї статті, не може бути меншою кількості автомобілів таксі, на яку оформлено дозволи таксі від моменту набрання чинності рішення органу місцевого самоврядування про доцільність організації перевезень на таксі до початку календарного кварталу, що передує відповідному поданню міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
У разі прийняття рішення про обмеження максимальної кількості автомобілів таксі, оформлення дозволів таксі тим суб’єктам господарювання, що звертаються за новим документом у зв'язку із заміною транспортного засобу, або закінченням терміну чинності дозволу таксі, який раніше було оформлено тим же уповноваженим органом, або одночасно з двох названих причин, здійснюється по мірі подання заяв без обмежень за звичайною процедурою, а дозволи таксі оформлюються за встановленою органом місцевого самоврядування у відповідності до цього Закону фіксованою вартістю.
Інші заяви суб'єктів господарювання на оформлення дозволів таксі приймаються, відкладаються у розгляді і накопичуються протягом кварталу.
У випадку, якщо кількість накопичених заяв менша або дорівнює різниці встановленої максимальної кількості автомобілів таксі і кількості чинних дозволів таксі, усі заяви протягом 10-ти робочих днів після закінчення кварталу розглядаються за звичайною процедурою, а дозволи таксі оформлюються за встановленою органом місцевого самоврядування у відповідності до цього Закону фіксованою вартістю.
У випадку, якщо кількість накопичених заяв більша від різниці встановленої максимальної кількості автомобілів таксі і кількості чинних дозволів таксі, позитивне рішення стосовно частини накопичених заяв приймається на аукціонній основі.
Заяви, стосовно яких за результатами аукціону прийнято рішення про можливість оформлення дозволів таксі, розглядаються протягом 10-ти робочих днів після закінчення аукціону за звичайною процедурою, а дозволи таксі оформлюються за встановленою за результатами аукціонних торгів вартістю.
Заяви, стосовно яких за результатами аукціону не прийнято рішення про можливість оформлення дозволів таксі, можуть бути відкликані, або зберігатись в уповноваженому органі місцевого самоврядування до проведення наступного аукціону.
Предметом аукціонних торгів є визначення вартості оформлення одного дозволу таксі.
Періодичність проведення аукціону – один раз на квартал.
До участі в аукціоні не допускаються суб'єкти господарювання, стосовно яких протягом останнього року приймалось рішення про скасування чинності дозволу таксі у зв'язку із вчиненням порушення законодавства.
Організація, проведення і підведення підсумків аукціону з визначення вартості оформлення одного дозволу таксі здійснюються уповноваженим на організацію та проведення аукціону органом за порядком, що розробляється міською (селищною) Радою перевізників на таксі та затверджується органом місцевого самоврядування.Последние новости:
Другие новости: