Портал Такси Сервис - все о такси в Украине. Только свежие и актуальные новости, обсуждения таксомоторного рынка, закон и общение таксистов.
Главная Закон України «Про автомобільний транспорт» Стаття 6. Система органів державного регулювання та контролю
PDF Печать E-mail

Стаття 6. Система органів державного регулювання та контролю

Верховна Рада  України  визначає  основні  напрями  державної
політики у сфері автомобільного транспорту,  законодавчі основи її
реалізації.

Загальне державне   регулювання   діяльності   автомобільного
транспорту  здійснює Кабінет Міністрів України відповідно до своїх
повноважень.

Центральний орган виконавчої влади  з  питань  автомобільного
транспорту    забезпечує    проведення   державної   політики   на
автомобільному  транспорті   через   урядові   органи   державного
управління   на   автомобільному  транспорті,  службу  міжнародних
автомобільних перевезень та  місцеві  органи  виконавчої  влади  і
органи місцевого самоврядування.

Нормативно-правові акти  центрального органу виконавчої влади
з  питань  автомобільного  транспорту,   видані   в   межах   його
компетенції, обов'язкові до виконання на території України.

У складі   центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань
автомобільного транспорту функціонують:

урядовий орган державного  управління  з  питань  регулювання
діяльності автомобільного транспорту;

урядовий орган  державного  управління  з  питань контролю на
автомобільному транспорті.

Урядовий орган державного  управління  з  питань  регулювання
діяльності автомобільного транспорту забезпечує:

підготовку пропозицій  щодо  вдосконалення  законодавства про
автомобільний транспорт;

участь у  здійсненні   стандартизації   та   сертифікації   в
установленому порядку;

формування пропозицій щодо тарифної політики;

формування мережі     автобусних     маршрутів     загального
користування в міжнародному сполученні;

формування мережі та проведення  конкурсу  на  міжміських  та
приміських   автобусних  маршрутах  загального  користування,  які
виходять за межі області;

захист прав  споживачів  послуг   автомобільного   транспорту
відповідно до законодавства;

організацію наукового  забезпечення  щодо  основних  напрямів
розвитку автомобільного транспорту,  ефективної і  безпечної  його
діяльності, визначення соціальних стандартів якості його роботи та
їх реалізації.

Урядовий орган державного управління  з  питань  контролю  на
автомобільному транспорті здійснює:

державний контроль  за додержанням суб'єктами господарювання,
які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту,  вимог
законодавства  про  автомобільний  транспорт,  норм  та стандартів
законодавчо  регульованої   сфери,   що   визначають   організацію
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

державний нагляд  за забезпеченням суб'єктами господарювання,
які  провадять  діяльність  у  сфері  автомобільного   транспорту,
безпеки автомобільних перевезень;

державний контроль  за додержанням вітчизняними та іноземними
автомобільними  перевізниками   норм   міжнародних   конвенцій   і
договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

видачу відповідно   до   законодавства   ліцензій   на  право
провадження  господарської  діяльності  щодо  надання   послуг   з
перевезення   пасажирів   і   небезпечних  вантажів  автомобільним
транспортом  та  контроль ліцензійних умов; { Абзац п'ятий частини
сьомої  статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI
( 2608-17 ) від 19.10.2010 }

державний контроль   за   недопущенням   надання   послуг   з
перевезення   пасажирів   і  небезпечних  вантажів  автомобільними
перевізниками, які не одержали відповідної ліцензії та ліцензійних
карток  на транспортні засоби, що при цьому використовуються, який
здійснюється   на  автостанціях,  автобусних  зупинках,  у  місцях
посадки   та  висадки  пасажирів,  на  стоянках  таксі,  у  місцях
навантаження  та  розвантаження  вантажних  автомобілів.  {  Абзац
шостий  частини  сьомої  статті  6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 }

Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні
адміністрації  формують  у  приміському  та міжміському сполученні
мережу  автобусних  маршрутів  загального  користування,  які   не
виходять  за межі території Автономної Республіки Крим чи області,
та здійснюють контроль за виконанням  транспортного  законодавства
на  відповідній  території  згідно  з повноваженнями,  визначеними
законами України.

Органи місцевого  самоврядування  формують   мережу   міських
автобусних маршрутів загального користування і здійснюють контроль
за виконанням транспортного законодавства на відповідній території
згідно з повноваженнями, визначеними законами України.

Служба міжнародних   автомобільних   перевезень   здійснює  у
пунктах пропуску через  державний  кордон  України  та  у  пунктах
видачі  дозволів  автомобільним  перевізникам  України контроль за
дотриманням ними законодавства України,  що  стосується  виконання
міжнародних автомобільних перевезень.

Державному контролю   підлягають   усі   транспортні   засоби
українських та іноземних перевізників,  що здійснюють автомобільні
перевезення пасажирів та вантажів на території України.

Державний контроль  автомобільних  перевізників  здійснюється
шляхом проведення планових, позапланових і рейдових перевірок.

Планові перевірки здійснюються не частіше одного разу на рік.
Орган державного контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до
початку проведення планової перевірки письмово повідомляє  про  це
автомобільного перевізника, якого буде перевіряти.

Позапланові перевірки    здійснюються    лише   на   підставі
надходження в письмовій формі заяви (повідомлення)  про  порушення
автомобільним  перевізником  вимог законодавства про автомобільний
транспорт  уповноваженими  особами  органів,  яким  надано   право
здійснення  державного контролю,  з метою перевірки поданих фактів
та виконання припису про порушення цього законодавства.

Не частіше  одного  разу  на  квартал  здійснюються   рейдові
перевірки    дотримання    автомобільними    перевізниками   вимог
законодавчих і нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки
пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

При проведенні     позапланових    і    рейдових    перевірок
автомобільний перевізник,  що буде перевірятися,  стосовно терміну
проведення перевірки не інформується.

Посадова особа, яка здійснює державний контроль, має право на
безоплатний  проїзд  під  час  проведення  перевірки  транспортних
засобів перевізників у межах, визначених у її посвідченні.

Порядок здійснення   державного  контролю  на  автомобільному
транспорті  ( 1567-2006-п ) визначає Кабінет Міністрів України.Последние новости:
Другие новости:

 

Портал

Использование материалов и новостей портала Такси Сервис разрешается при условии ссылки на TaxiService.com.ua. Для новостных и интернет-изданий прямая, открытая гиперссылка на цитируемую статью или новость.