Портал Такси Сервис - все о такси в Украине. Только свежие и актуальные новости, обсуждения таксомоторного рынка, закон и общение таксистов.
Главная 16.10.12 Проект Закону України
PDF Печать E-mail

Стаття 5. Дозвільна система у перевезеннях на таксі та діяльності інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі

Дозвільна система у перевезеннях на таксі та діяльності інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі запроваджується з метою:
-     забезпечення прозорості, безпеки і законності перевезень на таксі;
-    захисту прав замовників перевезень на таксі;
-    впорядкування завантаженості міських вулично-дорожніх мереж та захисту місцевих ринків перевезень на таксі;
-    сприяння контролю надходжень у місцеві бюджети і спеціальні та цільові фонди від господарської діяльності і використання найманої праці у перевезеннях на таксі;
-    створення рівних та сприятливих умов усім перевізникам на таксі та інформаційно-диспетчерським службам виклику таксі;
-    унеможливлення виконання перевезень на таксі особами, які не є суб'єктами господарювання, незаконного залучення найманої праці та безпідставного використання у - такій діяльності сторонніх транспортних засобів, або таких, що за своєю конструкцією, технічним станом чи обладнанням не відповідають встановленим вимогам.
Дозвільним документом що надає перевізнику на таксі право у межах території, визначеної відповідно до абзаців сімдесят першого та сімдесят третього цієї статті, укладати договір на перевезення зазначеним у ньому автомобілем таксі та виконувати таке перевезення по всій території держави, є місцевий дозвіл таксі, який:
-    має п'ятирічний термін чинності;
-    оформлюється та переоформлюється уповноваженим органом за наявності визначених законодавством підстав і згідно затвердженого порядку на захищеному бланку суворої звітності окремо на кожний автомобіль таксі;
-    анулюється у випадках, передбачених цим Законом.
На один автомобіль таксі може бути оформлено тільки один дозвіл таксі.
У дозволі таксі зазначається:
-    його номер, дата видачі і термін чинності, найменування органу, що його оформив, марка, модель, номер кузова, державний номер автомобіля таксі;
-    повне, а також (якщо існує) скорочене найменування, у тому числі фірмове найменування (торгова марка), організаційно-правова форма, код єдиного державного реєстру підприємств організацій та установ, місцезнаходження юридичної особи, якій видано дозвільний документ, або прізвище, ім'я, по-батькові та ідентифікаційний номер, а також (якщо існує) фірмове найменування (торгова марка) фізичної особи підприємця, якому видано дозвільний документ.
Розмір плати за оформлення дозволу таксі встановлюється органом місцевого самоврядування і не може перевищувати двох мінімальних заробітних плат для міста Києва, півтори мінімальних заробітних плати для обласних центрів та міста Севастополя, та однієї мінімальної заробітної плати для інших населених пунктів, за виключенням обставин, що передбачені у статті 7 цього Закону.
Для отримання дозволу таксі суб'єкт господарювання або його повноважний представник звертається до уповноваженого органу із заявою та документами, передбаченими відповідним рішенням уповноваженого органу місцевого самоврядування, які засвідчують відповідність автомобіля визначенню автомобіля таксі, його відповідність затвердженим на місцевому рівні параметрам комфортності автомобіля таксі, та підтверджують відповідність тарифікації, калібрування і метрологічну повірку його таксометра.
Підставами для відмови у видачі дозволу таксі є:
-    подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
-     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
-     негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
-     встановлення факту чинності іншого дозволу таксі, оформленого на той самий автомобіль;
-    наявність у заявника податкової заборгованості, або заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску, або заборгованості по сплаті за користування мережею стоянок таксі.
Дозвіл таксі підлягає переоформленню у разі виникнення змін у інформації, яка міститься у дозволі.
Для переоформлення дозволу таксі перевізник на таксі або його повноважний представник у 10-ти денний термін з моменту виникнення змін звертається до уповноваженого органу із відповідною заявою, у якій зазначаються зміни, та документами, передбаченими відповідним порядком.
Переоформлення, а також, оформлення дублікату загубленого, викраденого, або пошкодженого дозволу таксі відбувається згідно спрощеної процедури, яка встановлюється порядком оформлення дозволів таксі і здійснюється за плату яка складає 50 відсотків вартості оформлення нового дозволу таксі.
Підставами для анулювання дозволу таксі є:
-     звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
-     припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
-     припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
-     встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
-     неподання у встановлений строк заяви на його переоформлення у зв'язку із виникненням змін у інформації, яка міститься у дозволі;
-     його пред'явлення під час контролю на вулично-дорожній мережі або стоянках таксі водієм іншого транспортного засобу, який незазначено у цьому дозволі;
-     виявлення факту оформлення двох і більше дозволів таксі на один і той самий транспортний засіб, у тому числі – уповноваженими органами міських (селищних) рад різних населених пунктів;
-    встановлення під час контролю на вулично-дорожній мережі та стоянках таксі двічі протягом року факту експлуатації автомобіля таксі з несправностями або невідповідностями його спеціального обладнання, з якими експлуатація транспортного засобу або виконання перевезень на таксі заборонено, або факту допуску перевізником на таксі до виконання перевезень водія, з яким не оформлені трудові відносини відповідно до вимог законодавства;
-    встановлення двічі протягом року факту допуску перевізником на таксі до виконання перевезень водія, який не має атестату водія таксі, або такого, стосовно якого інформація про вилучення або скасування зазначеного документу була доступна перевізнику на таксі протягом не менш 10 діб, але не була ним прийнята до уваги;
-    утворення у перевізника на таксі заборгованості по сплаті за користування мережею стоянок таксі за період два і більше квартали.   
У випадку анулювання дозволу таксі він підлягає обов’язковому поверненню уповноваженому органу не пізніше 10 календарних днів з дати його анулювання, а у випадку переоформлення, або оформлення дублікату – відповідно до вимог спрощеної процедури.
Дозвільним документом, що надає суб’єкту господарювання право на опрацювання у зазначеному диспетчерському пункті інформації про виклики таксі в межах території, визначеної відповідно до абзаців сімдесят другого та сімдесят третього цієї статті, є свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту, яке:
-    має необмежений термін чинності;
-    оформлюється, переоформлюється, анулюється уповноваженим органом відповідної міської (селищної) ради (у містах Києві та Севастополі – відповідної державної адміністрації) за наявності  визначених законодавством підстав та згідно відповідного порядку;
-    оформлюється окремо на кожний диспетчерський пункт, що знаходиться у пристосованому нежитловому приміщенні, яке належить заявнику, або ним орендоване на термін не менше одного року;
-    видається за зверненням суб'єкта господарювання та за наявності підтвердження його можливостей і прав на використання у приміщенні диспетчерського пункту конкретних ліній та засобів дистанційного зв'язку, які не створюють загрози водію та пасажирам автомобіля таксі під час руху транспортного засобу.
У свідоцтві про акредитацію диспетчерського пункту зазначається:
-    номер свідоцтва, найменування уповноваженого органу, що його оформив, дата видачі свідоцтва, адреса розташування диспетчерського пункту, акредитовані лінії та засоби дистанційного зв'язку, у тому числі, перелік використовуваних радіочастот, номерів телефонів, інтернет-засобів тощо;
-    повне, а також (якщо існує) скорочене найменування, у тому числі фірмове найменування (торгова марка), організаційно-правова форма, код єдиного державного - реєстру підприємств організацій та установ, місцезнаходження юридичної особи, якій видано свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту;
або прізвище, ім'я, по-батькові та ідентифікаційний номер, а також (якщо існує) фірмове найменування (торгова марка) фізичної особи-підприємця, якому видано свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту.
Розмір плати за оформлення свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту встановлюється органом місцевого самоврядування, і не може перевищувати п'ять мінімальних заробітних плат для міста Києва, трьох мінімальних заробітних плат для обласних центрів і міста Севастополя, та однієї мінімальної заробітної плати для інших населених пунктів.
Для оформлення свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту суб’єкт господарювання або його повноважний представник звертається до уповноваженого органу із заявою та документами згідно із переліком, встановленим відповідним порядком.
Підставами для відмови у видачі свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту є:
-    подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
-    відсутність належного підтвердження наявності або відповідності приміщення диспетчерського пункту, або відсутність у цьому приміщенні передбачених цим Законом ліній та засобів дистанційного зв'язку;
-    наявність у заявника податкової заборгованості, або заборгованості по сплаті єдиного соціально внеску.
Свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту підлягає переоформленню у разі виникнення змін у інформації, яка міститься у ньому.
Для переоформлення свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту суб’єкт господарювання або його повноважний представник у 10-ти денний термін з моменту виникнення змін звертається до уповноваженого органу із заявою та документами згідно із переліком, встановленим відповідним порядком.
Переоформлення, а також, оформлення дублікату загубленого, викраденого, або пошкодженого свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту відбувається за спрощеною процедурою, яка встановлюється відповідним порядком, та здійснюється за плату, яка складає 50 відсотків вартості оформлення нового свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту.
Підставами для анулювання свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту є:
-    звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
-     припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
-     припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
-     встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
-    неподання суб’єктом господарювання у встановлений строк заяви на переоформлення свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту у зв'язку із виникненням фактичних змін у інформації, що повинна у ньому міститись;
-    встановлення факту передачі суб'єктом господарювання ліній та засобів дистанційного зв'язку, що закріплені за диспетчерським пунктом, для використання іншій особі, або факту неможливості використання суб'єктом господарювання зазначених у свідоцтві про акредитацію диспетчерського пункту ліній та засобів дистанційного зв'язку;
-    встановлення двічі протягом року факту передачі через диспетчерський пункт інформації про виклик таксі водію, що керує автомобілем, на який не оформлено дозвіл на таксі;
-    встановлення двічі протягом року факту передачі через диспетчерський пункт інформації про виклик таксі  одному і тому ж водію, який не має атестату водія таксі;
Свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту підлягає обов’язковому поверненню уповноваженому органу не пізніше 10 календарних днів з дати його анулювання, а у випадку переоформлення – відповідно до вимог спрощеної процедури.
Місцевий орган самоврядування зобов'язаний організувати прийом документів, що подаються згідно із положеннями цієї статті, уповноваженим органом у доступному для вільного входу приміщенні не менше трьох раз на тиждень протягом не менше половини робочого дня установи.
Про прийняття документів до розгляду відповідальним працівником уповноваженого органу складається акт з описом прийнятих документів у якому зазначається дата та прізвище відповідального працівника.
Акт з описом прийнятих документів вручається заявнику, або його повноважному представнику під розписку.
Термін розгляду документів, що подаються для оформлення дозволу таксі – десять робочих днів, свідоцтва про акредитацію диспетчерського пункту – календарний місяць.
Уповноваженому органу забороняється:
-    обмежувати можливість оформлення дозвільних документів, що передбачені у цій статті, вимогою виключно місцевої реєстрації заявника;
-    вимагати від заявника подання документів, довідок, пояснень, проведення оглядів, тощо, які не передбачені відповідним порядком;
-    перевищувати терміни розгляду поданих документів, за виключенням обставин та процедури, що передбачена у статті 7 цього Закону для дозволу таксі;
-    відмовляти у оформленні дозвільних документів, що передбачені у цій статті, з непередбачених законодавством підстав.
Оформлення дублікатів дозвільних документів, що передбачені у цій статті, на заміну пошкоджених, загублених або викрадених відбувається за відповідним порядком.
Дозвільні документи, що втратили чинність або анульовані відповідно до положень цієї статті, підлягають збереженню уповноваженим органом протягом не менше п’яти років від дати їх втрати чинності, або анулювання.
Кошти, що отримані за оформлення і переоформлення дозвільних документів, що передбачені у цій статті, зараховуються до місцевого бюджету та використовуються на витрати, пов'язані з їх оформленням, ведення відповідного реєстру та забезпечення передбаченого законодавством доступу до нього, діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі, розбудову мереж стоянок таксі та інформування громадськості (у тому числі через засоби масової інформації та засобами реклами) про вимоги законодавства стосовно перевезень на таксі, чинні місцеві тарифні схеми таксі, контакти акредитованих диспетчерських пунктів, захист прав споживачів у зазначеній сфері, тощо.
Дозвіл на таксі надає право на укладання договору на перевезення на таксі в межах міста (селища міського типу), уповноважений орган якого оформив відповідний дозвільний документ.
Свідоцтво про акредитацію диспетчерського пункту  надає право на опрацювання у диспетчерському пункті інформації про потребу у перевезенні на таксі, договір на яке укладатиметься в межах міста (селища міського типу), уповноважений орган якого оформив даний  дозвільний документ про акредитацію диспетчерського пункту.
У разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про доцільність організації перевезень на таксі на території міста (селища міського типу), а також у сільській місцевості та за межами населених пунктів дозволяється укладання договорів на перевезення на таксі та опрацювання інформації про потребу у перевезенні на таксі на підставі дозвільних документів, оформлених уповноваженими органами будь-яких міст (селищ міського типу) відповідної області, а у Автономній Республіці Крим – будь яких міст (селищ міського типу) Автономної Республіки Крим.Последние новости:
Другие новости:

 

Портал

Использование материалов и новостей портала Такси Сервис разрешается при условии ссылки на TaxiService.com.ua. Для новостных и интернет-изданий прямая, открытая гиперссылка на цитируемую статью или новость.